Date
Datum: Woensdag 6 maart van 13:00 tot 16:30
Time
Locatie: Evert van de Beekstraat 365, Schiphol (Microsoft)

Datagedreven besluitvorming met Predictive Digital Twins

Op woensdag 6 maart organiseren TNO, Capgemini en Microsoft de workshop "Datagedreven besluitvorming met Predictive Digital Twins." Tijdens dit evenement delen we graag de laatste ontwikkelingen op het gebied van een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van vandaag voor gemeenten en regio's: Predictive Digital Twins. Met dit hulpmiddel kunnen gemeenten complexe ruimtelijke vraagstukken veel sneller, gerichter en efficiënter aanpakken.

TNO heeft hiervoor het instrument Urban Strategy ontwikkeld, een platform dat interactieve "wat-als" scenario's kan doorrekenen. Dit platform wordt al gebruikt in onder andere de gemeenten Amsterdam en Breda voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, woningbouw, luchtkwaliteit en de effecten op brede welvaart. Tijdens de workshop brengen we, samen met twee toonaangevende visionairs uit deze steden en Capgemini, u graag op de hoogte van de impact van het werken met Predictive Digital Twin. Capgemini is marktleider in Nederland voor dienstverlening aan overheden en heeft zich ten doel gesteld overheden te ondersteunen om te verduurzamen met behulp van digitalisering met data- en adviesdiensten en ICT-dienstverlening.


 

Registreer voor de Predictive Digital Twins workshop

 

Zo ziet de dag eruit:
13:00 – 13:30 Aanmelden en inloop bij Microsoft
13:30 – 13:35 Kick-off van de workshop: Data gedreven besluitvorming met “Predictive Digital Twins”
13:35 – 13:45 De context van slimme steden en Urban Strategy
13:45 – 14:30 Een interactieve demo en data gedreven besluitvorming met Urban Strategy
14:30 – 15:00 Pauze & netwerken
15:00 – 15:45 Panel met Ger Baron (Gemeente Amsterdam) en Judith van Brussel (Gemeente Breda)
15:45 – 16:00 Afronding van deze workshop
16:00 – 16:30 Netwerkborrel
De gastsprekers tijdens het event zijn:
Hanif
Hanif Azadmanesh
Het evenement wordt gehost door Hanif Azadmanesh (Microsoft)
Hanif Azadmanesh is verantwoordelijk voor het partnerschap tussen TNO en Microsoft. In deze samenwerking is het doel om de overheidssector te moderniseren en te transformeren door middel van innovatieve technologie, en zo bij te dragen aan een betere maatschappij. Dit wordt bereikt door nauw samen te werken met Microsoft-partners binnen het overheids-ecosysteem en met de business en IT-kant van deze organisaties.
Bart Vuijk
Bart Vuijk
Bart Vuijk is als senior business developer o.a. verantwoordelijk voor het opzetten van partnerships en nieuwe projecten bij TNO. Hij doet dit vanuit de Unit Mobiliteit & Gebouwde Omgeving, binnen het onderdeel Leefbare en Veerkrachtige Steden, zowel in Nederland als internationaal. Met het TNO-team zoekt hij naar de juiste samenwerkingsvormen en oplossingen voor o.m. steden en bedrijven. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde opschaling van Urban Strategy. Daarmee krijgen steden en bedrijven een revolutionair nieuw instrument in handen om complexe stedelijke vraagstukken extreem veel efficiënter aan te pakken. Bart heeft hiervoor gewerkt bij Siemens in telecommunicatie- en verkeerstechnologie, zowel in Nederland en Canada.
Judith Van Brussel
Judith Van Brussel
Judith van Brussel zet zich als programmamanager Bredata in voor een digitale en menselijke samenleving in Breda. Zij doet dit door samen met haar team partners binnen het ecosysteem met elkaar te verbinden, van elkaar te leren en innovaties te stimuleren. In het kader van experimenteren hebben we ook ervaring opgedaan met het werken met een digital twin.
Jeroen Borst
Jeroen Borst
Jeroen Borst M.Sc. leidt de internationale TNO propositie ‘Leefbare en Veerkrachtige Steden’ in de unit Mobiliteit en Gebouwde Omgeving. Met 25 jaar ervaring in het veld is het zijn missie om de publieke en private sector te ondersteunen en met behulp van Digital Twins, Urban Strategy, de complexiteit van ruimtelijke inrichting hanteerbaar te maken. Hiermee stelt Jeroen en zijn team steden in staat om brede welvaartsdoelen te bereiken: een gezonde balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, veerkracht, duurzaamheid en inclusiviteit. Jeroen en zijn team hebben ervaring met de toepassing van deze technologie in steden in Nederland, Europa, Azië en de VS.
Hans Teuben
Hans Teuben
Hans Teuben is directeur Smart Cities en Smart Mobility in de publieke sector en leidt op deze thema’s de Nederlandse praktijk. Hans leidt tevens het wereldwijde opererende team Smart Territories voor Capgmeni Invent. Hij werkt voor steden Rotterdam, Den Haag, de G40, het Ministerie van IenW, voor steden in het buitenland en de EU.
Hans is (co)auteur van publicaties en artikelen over Smart Cities, Smart Mobility en Mobility as a Service.
Hans Teuben
Ger Baron
Chief Technology Officer | Directeur Digitalisering en Innovatie